مبل شویی

خدمات مبل شویی قالیشویی سلطانی. شما مشتریان عزیز می توانید کلیه مبلمان ها، صندلی ها و میزهای خود را برای خشکشویی به ما بسپارید. پس از تماس و ثبت سفارش شما. همکاران ما با هماهنگی قبلی در محل شما حاضر شده و اقدام به خشکشویی مبلمان شما خواهند کرد.

خشکشویی مبلمان

خشکشویی مبلمان قالیشویی سلطانی با استفاده از دستگاه مخصوص رادکتور انجام می شود. ابتدا مبل شما مشاهده و ارزسابی می شود. قیمت خدمات تخمین زده شده و به شما اعلام میگردد. همکاران ما شروع به استفاده از مواد خشکشویی(شامپوی تگزا) می کنند و مواد خشکشویی را به تمام قسمتهای مبل شما می زنند. با استفاده از فرچه های خشکشویی( فرچه ها نسبت به جنس روی مبل شما تعویض و فرچه مناسب انتخاب می شود) سپس با ماشین مخصوص بالا تا پایین مبل شما فرچه کشی می شود و در انتها با پارچه ی مخصوص تمیز می شود.

خشکشویی موکتهای چسبیده

خدمات خشکشویی موکت قالیشویی سلطانی.  برای خدمات خشکشویی همانند مبلمان همکاران ما به محل اعزام شده و متراژ و جنس موکت به زمین چسبیده شما را ارزیابی می کنند و بنا به جنس موکت شما نوع خشکشویی( بخار شویی – خشکشویی با مواد) انتخاب می شود. سپس اقدام به خشکشویی موکت شما در منزل و یا محل کار شما می کنند.

خشکشویی خوشخواب

خدمات خشکشویی خوشخواب قالیشویی سلطانی نیز همانند سایر خدمات خشکشویی با استفاده از دستگاه رادکتور و شامپو های تگزا می باشد که همکاران ما پس از بررسی جنس روی خوشخواب اقدام به خشکشویی می کنند.